335 Dự án căn hộ tại Hồ Chí Minh đủ điều kiện được cấp sổ (giấy chứng nhận)

Theo công văn số 329/STNMT-VP ngày 20 tháng 04 năm 2023 của Sở Tài Nguyên và Môi Trường, trong đợt thực hiện cấp Giấy Chứng Nhận (sổ hồng) cho căn hộ chung cư giai đoạn mới nhất năm 2023 thì hiện có 335 dự án căn hộ chung cư đủ điều kiện đượ cấp sổ trên toàn địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.

Tổng công có 402 văn bản thầm định  của 335 dự án

  • Tổng kết quả đánh giá cấp giấy chứng nhận: 191,101 đơn vị
  • Đã tiếp nhận: 115,866 
  • Số lượng đã cấp giấy chứng nhận: 110,016 – Đạt tỉ lệ: 57%
  • Đơn vị ở chưa được cấp GCN: 81,085 – Đạt tỉ lệ 43%
Trang 1 - Dự án căn hộ được cấp sổ hồng - Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 1 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 2- Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 3 - Dự án căn hộ được cấp sổ hồng - Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 3 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 4 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 5 - Dự án căn hộ được cấp sổ hồng - Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 5 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 6- Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 7- Dự án căn hộ được cấp sổ hồng - Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 7- Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 8- Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 9 - Dự án căn hộ được cấp sổ hồng - Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 9 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 10 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 11 - Dự án căn hộ được cấp sổ hồng - Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 11 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 12 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 13 - Dự án căn hộ được cấp sổ hồng - Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 13 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 14 - Dự án căn hộ được cấp sổ hồng - Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 14 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 15 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 16 - Dự án căn hộ được cấp sổ hồng - Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 16 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 17 - Dự án căn hộ được cấp sổ hồng - Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 17 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 18 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 19 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 20 - Dự án căn hộ được cấp sổ hồng - Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 20 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 21 - Dự án căn hộ được cấp sổ hồng - Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 21 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 22 - Dự án căn hộ được cấp sổ hồng - Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 22 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 23 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 24 - Dự án căn hộ được cấp sổ hồng - Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 24 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 25 - Dự án căn hộ được cấp sổ hồng - Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 25 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 26 - Dự án căn hộ được cấp sổ hồng - Giấy chứng nhận tại HCM
Trang 26 – Dự án căn hộ được cấp sổ hồng – Giấy chứng nhận tại HCM

 

360 Bất Đông Sản – Kênh thông tin diễn biến thị trường Bất Động Sản nhanh chóng và uy tín 

5/5 - (1 bình chọn)

LIÊN HỆ TƯ VẤN

.
.
.
.