Tin vui: Condotel chính thức được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu từ tháng 5/2023

Bắt đầu từ ngày 20/5/2023, Nghị định số 10 sẽ chính thức có hiệu lực. Như vậy, các công trình condotel sẽ được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu theo Nghị định này.

DCIM100MEDIADJI_0058.JPG

Công trình dạng condotel được cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu, các điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất… là những chính sách về đất đai sẽ có hiệu lực trong tháng 5 này.

Condotel được cấp sổ hồng

Từ ngày 20/5/2023, Nghị định số 10/2023/NĐ-CP bổ sung khoản 5 Điều 32 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 quy định về Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ sẽ chính thức có hiệu lực.

Quy định này cũng nêu rõ, đối với công trình xây dựng có sử dụng vào mục đích lưu trú du lịch theo quy định của pháp luật về du lịch trên đất thương mại, dịch vụ như Condotel, nếu đáp ứng đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về xây dựng và pháp luật về kinh doanh bất động sản, thì được cấp Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng gắn liền với đất theo mục đích sử dụng đất thương mại, dịch vụ; thời hạn sử dụng đất theo quy định tại khoản 3 Điều 126, khoản 1 Điều 128 của Luật Đất đai.

Chủ sở hữu công trình phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và pháp luật về kinh doanh bất động sản.

Việc cấp Chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng được thực hiện theo quy định. Các thông tin về thửa đất thể hiện trên Giấy chứng nhận phải đúng mục đích và thời hạn sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất

Theo Nghị định số 10/2023/NĐ-CP bổ sung Điều 17b Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 đã quy định về điều kiện tham gia đấu giá quyền sử dụng đất khi Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất.

Theo quy định, tổ chức tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải có đủ các điều kiện sau đây:

 • Một là, phải thuộc đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai. Trường hợp đấu giá 1 thửa đất hoặc 1 dự án gồm 1 hoặc nhiều thửa đất mà có 2 công ty trở lên có sở hữu đất chéo lẫn nhau theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp, thì chỉ được 1 trong 2 công ty tham gia đấu giá quyền sử dụng thửa đất trên;
 • Hai là, thửa đất phải đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 3 Điều 58 của Luật Đất đai, khoản 2 và khoản 3 Điều 14 của Nghị định này;
 • Ba là, tổ chức sở hữu phải nộp tiền đặt trước bằng 20% tổng giá trị thửa đất, khu đất tính theo giá khởi điểm thì mới được đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Bốn là, tổ chức sở hữu không thuộc đối tượng bị cấm tham gia đấu giá đất theo quy định của pháp luật;
 • Năm là, phải đáp ứng điều kiện quy định của pháp luật về nhà ở và pháp luật về kinh doanh bất động sản đối với trường hợp đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án nhà ở, dự án kinh doanh bất động sản khác.

Trường hợp hộ gia đình, cá nhân muốn tham gia đấu giá quyền sử dụng đất phải đảm bảo các điều kiện:

 • Một là, thuộc diện đối tượng được Nhà nước giao đất, cho thuê đất theo quy định tại Điều 55 và Điều 56 của Luật Đất đai và đáp ứng đầy đủ các điều kiện quy định tại điểm c và điểm d khoản 1 Điều này.
 • Hai là, trường hợp hộ gia đình, cá nhân tham gia đấu giá quyền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư, thì phải bảo đảm các điều kiện quy định tại điểm a khoản này và điểm b, điểm đ khoản 1 Điều này.

Điều kiện đối với đất được phép đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất bao gồm:

 • Đáp ứng đầy đủ quy định tại khoản 1 Điều 119 của Luật Đất đai;
 • Đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định giá khởi điểm để được đấu giá quyền sử dụng đất;
 • Việc đấu giá quyền sử dụng đất được thực hiện đối với từng thửa đất một;
 • Đã có quy hoạch chi tiết 1/500 được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt đối với đất dùng để thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở.

Nghị định cũng quy định rõ, kể từ thời điểm công bố kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất, thì khoản tiền đặt trước và tiền lãi (nếu có) được chuyển thành tiền đặt cọc để bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất.

Trường hợp người trúng đấu giá không nộp tiền hoặc không nộp đủ tiền trúng đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định tại điểm d khoản 5 Điều 68 Nghị định này, thì người trúng đấu giá không được nhận lại tiền đặt cọc.

Trường hợp người trúng đấu giá đã nộp nhiều hơn khoản tiền đặt cọc, thì được Nhà nước hoàn trả số tiền chênh lệch nhiều hơn so với số tiền đặt cọc theo quy định.

Đánh giá bài viết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

.
.
.
.