Thông tin dự án

Nam Phong Sài Gòn

Làm Chủ Đầu Tư & Phát Triển

Dự án Nam Phong Eco Town triển khai: 10/2017-3/2018-Hạ Tầng hoàn thiện 80%- Tỷ lệ xây dựng nhà: 20%-Pháp lý dự án hoàn tất chuyển nhượng: 100%
Nam Phong Dragon
Dự án Nam Phong Dragon triển khai: 3/2018-9/2018- Dự án chiến lược phát triển khu đô thị kiểu mẫu được tư vấn bới Cty phát triển đô thị Nhật Bản