Luật Đất đai 2024 quy định diện tích tối thiểu được cấp sổ đỏ

Theo Luật Đất đai 2024 các trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu đều không yêu cầu diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ. Đây là nội dung quy định mới mang tới nhiều lợi ích cho người dân.

Cấp sổ đỏ lần đầu không yêu cầu diện tích tối thiểu

Luật Đất đai 2024 quy định các trường hợp cấp sổ đỏ lần đầu đều không yêu cầu diện tích tối thiểu để được cấp sổ đỏ. Đây là khẳng định của Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh).

Luật sư Diệp Năng Bình - Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh)
Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng Văn phòng Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh)

Tuy nhiên, cũng theo Luật sư Diệp Năng Bình, để được cấp sổ đỏ lần 1 mà không yêu cầu diện tích tối thiểu cũng cần phải đáp ứng các điều kiện cụ thể cho từng trường hợp. Cụ thể:

  • Trường hợp 1, được quy định tại Điều 137 của luật Đất Đai 2024: Cấp giấy chứng nhận đối với các hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư đang sử dụng đất có giấy tờ về quyền sử dụng đất. 
  • Trường hợp 2, được quy định tại Điều 138: Cấp Giấy chứng nhận đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có giấy tờ mà không vi phạm quy định về đất đai hoặc không thuộc trường hợp đất giao không đúng thẩm quyền..
  • Trường hợp 3, được quy định tại Điều 140: Cấp Giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất được giao không đúng thẩm quyền.

Đối với cấp sổ đỏ do tách thửa theo Luật Đất Đai 2024 như thế nào?

Đối với trường hợp cấp sổ đỏ do tách thửa cần phải đảm bảo yêu cầu về diện tích tối thiểu. Luật sư Diệp Năng Bình cho biết, cấp sổ đỏ tách thửa cần phải tuân thủ các điều kiện của đất khi tách thửa phải đáp ứng yêu cầu về diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân (UBND) cấp tỉnh.

Điều này được quy định tại khoản 2 Điều 220 Luật Đất đai 2024. Theo đó, các thửa đất sau khi tách bắt buộc phải đảm bảo được diện tích tối thiểu với loại đất đang sử dụng theo quy định của UBND tỉnh. Trong trường hợp đất được tách có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu được phép tách thửa thì phải thực hiện đồng thời cùng với việc hợp thửa với thửa liền kề.

Đối với cấp sổ đỏ do tách thửa theo Luật Đất Đai 2024
Cấp sổ đỏ do tách thửa theo Luật Đất Đai 2024 phải đảm bảo diện tích tối thiểu

Trường hợp được phép và không được phép tách thửa

Luật sư Diệp Năng Bình cho biết cho biết thêm, với những trường hợp đất đã chuyển đổi mục đích sử dụng 01 phần thửa đất, để được cấp sổ đỏ lần đầu thì vẫn phải đảm bảo yêu cầu về diện tích tối thiểu. Nghĩa là sau khi tách diện tích tối thiểu của thửa đất phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

Trường hợp thửa đất có sự kết hợp giữa đất ở và loại đất khác thì không bắt buộc phải tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, trừ trường hợp người sử dụng đất có nhu cầu tách.

Trường hợp phân chia quyền sử dụng đất theo án hoặc quyết định của Tòa án. Nếu thửa đất sau khi phân chia không đảm bảo yêu cầu về kích thước tối thiểu theo quy định của pháp luật thì không được tách thửa.

Theo tư vấn của Luật sư Diệp Năng Bình: Đối với tách thửa thì bắt buộc phải kèm theo yêu cầu về diện tích tùy theo loại đất và quy định của pháp luật. Chỉ có một số trường hợp theo Điều 146 Luật Đất đai 2024 mới được cấp sổ đỏ lần đầu mà không cần đảm bảo về diện tích tối thiểu.

Đánh giá bài viết

LIÊN HỆ TƯ VẤN

.
.
.
.